Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Lew Trocki
Lew Trocki

Trocki Lew – właściwie Lejba Dawidowicz Bronsztejn (1879-1940) – działacz rosyjskiego ruchu robotniczego; od 1917 r. w partii bolszewickiej; jako jeden z przywódców rewolucji październikowej został przewodniczącym Piotrogrodzkiej Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich; w latach 1917-18 pełnił obowiązki ludowego komisarza spraw zagranicznych i organizował Armię Czerwoną; po utworzeniu Międzynarodówki Komunistycznej (1919) został członkiem jej Komitetu Wykonawczego; jako przywódca opozycji wewnątrzpartyjnej i przeciwnik dyktatury Stalina od 1923 r. był stopniowo usuwany ze wszystkich znaczących stanowisk; w 1927 r. został usunięty z partii, a w 1929 r. wydalony ze Związku Radzieckiego; na emigracji prowadził propagandowe kampanie antystalinowskie; był twórcą teorii permanentnej rewolucji – trockizmu; w 1940 r. został zamordowany w Meksyku przez sowieckiego agenta.