Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Ulbricht Walter (1893-1973) - wschodnioniemiecki polityk komunistyczny; w okresie międzywojennym działał w Komunistycznej Partii Niemiec, której był współzałożycielem; po objęciu władzy przez Adolfa Hitlera w Niemczech przebywał na emigracji - między innymi w Związku Radzieckim;  w 1946 r. uczestniczył w tworzeniu Niemieckiej Socjalistycznej Partii Jedności (SED) - od 1950 r. był jej sekretarzem generalnym, a następnie I sekretarzem; wprowadził w Niemieckiej Republice Demokratycznej komunistyczny model gospodarki i przyczynił się do budowy muru berlińskiego w 1961 r..