Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Wielopolski Aleksander (1803-1877) margrabia, działacz polityczny Królestwa Polskiego, repezentujący nurt konserwatywny; w czasie powstania listopadowego był posłem na sejm; po upadku powstania był zwolennikiem współpracy z Rosją w zamian za przywrócenie Królestwu ograniczonej autonomii; w 1861 r. został dyrektorem Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Komisji Rządowej Sprawiedliwości oraz wiceprezesem Rady Stanu, a w 1862 r. naczelnikiem Rządu Cywilnego; Wielopolski był przeciwnikiem powstania zbrojnego, natomiast doprowadził do oczynszowania chłopów, utworzenia instytucji samorządowych i spolszczenia oświato oraz starał się obsadzać urzędy administracyjne Polakami; starając się zapobiec powstaniu, zorganizował brankę do wojska carskiego, która faktycznie przyczyniła się do przyśpieszonego wybuchu powstania.