Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Władysław II Jagiełło (ok. 1351-1434) - syn władcy litewskiego Olgierda i księżniczki ruskiej Julianny, wielki książę litewski w latach 1377-1392, od 1386 r. król Polski; ze względu na zagrożenie ze strony Krzyżaków zawarł w 1385 r. w Krewie unię z Polską i, po przyjęciu chrztu i ślubie z Jadwigą Andegaweńską, w 1386 r. został królem Polski; po okresie walk ze swoim bratem stryjecznym, Witoldem w 1401 r. przekazał mu dożywotnio tytuł  wielkiego księcia litewskiego; w 1409-11 r. toczył wojnę z zakonem krzyżackim i 15 lipca 1410 r. pokonał jego główne siły w bitwie pod Grunwaldem; doprowadził do zawarcia nowej unii polsko-litewskiej w 1413 r. w Horodle; aby zapewnić synom dziedziczenie tronu polskiego, nadał szlachcie liczne przywileje; zapoczątkował panowanie dynastii Jagiellonów w Polsce.