Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Zamoyski Andrzej (1800-1874) – hrabia, działacz polityczny i gospodarczy w Królestwie Polskim, czołowy zwolennik pracy organicznej; w czasie powstania listopadowego był agentem rządu powstańczego w Wiedniu; po upadku powstania osiadł w Klemensowie, poświęcając się działalności gospodarczej; w swoich dobrach oczynszował chłopów, popierał uprzemysłowienie i rozwój żeglugi; był przeciwnikiem Aleksandra Wielopolskiego i jednym z przywódców „Białych”; został prezesem Towarzystwa Rolniczego; we wrześniu 1862 r. został sprowadzony do Petersburga, a następnie wydalony z Rosji – udał się do Francji