Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Żeromski Stefan (1864-1925) – pisarz i publicysta, współtwórca i pierwszy prezes Związku Zawodowego Literatów Polskich; w swojej twórczości  wyrażał więź z tradycją walki o niepodległość oraz poruszał problemy krzywdy społecznej i propagował ideę walki o sprawiedliwość; tworzył powieści – np. Syzyfowe prace (1897), Ludzie bezdomni (1900), Popioły (1904), Dzieje grzechu (1908), Przedwiośnie (1925); ponadto pisał opowiadania, prozę poetycką (Duma o hetmanie, 1908) i utwory dramatyczne – np. Sułkowski (1910), Turoń (1923).