Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Żymierski Michał pseudonim "Rola" (1890-1989) - marszałek Polski; od 1909 r. był związany z ruchem niepodległościowym; w latach 1911-1912 służył w armii austriackiej; podczas I wojny światowej służył w Legionach Polskich, a następnie w Polskim Korpusie Posiłkowym - pełnił funkcje dowódcze na szczeblu pułku piechoty; po buncie II Brygady Legionów i jej przebiciu się przez front pod Rarańczą służył w 2 Korpusie Polskim, a  po jego rozbrojeniu przez Niemców po bitwie pod Kaniowem działał w Polskiej Organizacji Wojskowej; w 1919 r. wstąpił do Wojska Polskiego i uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej na stanowisku dowódcy II Brygady, a następnie 2 Dywizji Piechoty Legionów.

W 1927 r., pełniąc funkcję zastępcy szefa administracji armii został skazany na pięć lat więzienia za nadużycia finansowe; podczas pobytu na emigracji we Francji (1931-1938) związał się z ruchem komunistycznym i został agentem radzieckiego wywiadu wojskowego.

Po Polski wrócił w 1938 r. a podczas okupacji niemieckiej wstąpił do Polskiej Partii Robotniczej i był współorganizatorem Gwardii Ludowej, a następnie dowódcą naczelnym Armii Ludowej; 21 VII 1944 r. został mianowany Naczelnym Dowódcą Wojska Polskiego; ponadto był członkiem Prezydium Krajowej Rady Narodowej, a od 1944 r. kierownikiem Resortu Obrony Narodowej Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego; w maju 1945 r. został mianowany marszałkiem Polski.

Po wojnie pełnił funkcję ministra obrony narodowej, w latach 1947-1952 był posłem na sejm, a w latach 1949-52 członkiem Rady Państwa; jako przewodniczący Państwowej Komisji Bezpieczeństwa (od 1946 r.) był odpowiedzialny za represje wobec żołnierzy Armii Krajowej i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz użycie wojska do walk z podziemiem niepodległościowym.