Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Znaczenie wojny w życiu muzułmanina

Istnieje podanie, że ktoś zagadnął Mahometa: „Wskaż mi, proroku, czyn, któryby był równy wojnie świętej!” - „Nie znajduję takiego”, odparł prorok(...)

Abu Huraira podaje: „Jeden z towarzyszy proroka mijał wąwóz, w którym biło źródełko wody słodkiej i pomyślał: „A gdyby się tak odsunąć od ludzi i osiąść w tym wąwozie!  - Ale nie zrobię tego, póki nie poproszę proroka o pozwolenie. Kiedy o tym napomknął Mahometowi, ten powiedział: „Nie czyń tego, bo zaiste jeden postój na wojnie świętej więcej wart jest niż siedemdzieśiąt lat modlitwy w domu. Czy nie chcecie, by Bóg wam przebaczył i wprowadził was do raju? Podejmujcie wyprawy na drodze bożej! Kto walczy na drodze bożej, choćby przez taki czas, jaki upływa między dwoma podojami wielbłądzicy, należy mu się raj.”

Powiedział też prorok: „Kto godzi się na Allacha, jako pana i na islam jako religię i na Mahometa jako proroka, temu się należy raj”, Podobało się to Abu Saidowi i prosił proroka, by mu powtórzył. Prorok powtórzył i dodał: „Jest jeszcze co innego, przez co Allach wywyższy swego sługę o sto stopni tak odległych od siebie jako niebo od ziemi”. - „I cóż to takiego, proroku?” - „Wojna święta!”.

Al-Gazali, Mukaszaft al-kulub (osłonięcie serc) za: Teksty źródłowe do nauki historii w szkole. Wczesne średniowiecze, z. 4, oprac. Jerzy Włodarczyk, Warszawa 1960, str. 37

 

1. Jaki to rodzaj źródła historycznego?

2. Scharakteryzuj tekst pod względem stylistycznym.

3. Jaką pełnił funkcję cytowany tekst?

4. Scharakteryzuj system wartości Islamu.

5. Wyjaśnij pojęcie - fanatyzm.