Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

List Karola Wielkiego do opata Fuldy Baugulfa z lat 780-800

Karol, z łaski Boga król francuski i longobardzki, patrycjusz rzymski, Baugulfowi opatowi i całej kongregacji, tobie a także i powierzonym ci wiernym naszym braciom w imię wszechmogącego Boga przesyła przyjazne pozdrowienie.

Niech będzie wiadome z upodobania Bożego pobożności waszej, że my wraz z wiernymi naszymi uznaliśmy za korzystne, aby w biskupstwach i klasztorach nam z przychylności Chrystusa do zarządu powierzonym oprócz zachowywania ustaw zakonnego życia i modlitw także przykładano się do nauczania każdego, kto w miarę swoich możliwości, z Bożą pomocą, może się uczyć. Albowiem o ile przestrzeganie ustaw klasztornych chroni czystość obyczajów, o tyle nauka i nauczanie daje właściwą i piękną wymowę. Dlatego ci, którzy starają się podobać Bogu prawym życiem, niech nie zaniedbują się podobać także prawidłową wymową. Albowiem napisane jest: „Ze słów twoich będziesz usprawiedliwiony i ze słów twoich będziesz potępiony”. (Mat. XII, 37). I chociaż lepiej dobrze postępować aniżeli dobrze wiedzieć, jednak najpierw trzeba wiedzieć, a potem postępować... . Tego przeto listu odpisy do wszystkich podwładnych twoich i współbiskupów i do różnych klasztorów nie omieszkaj wysłać, jeśli chcesz posiadać naszą łaskę [...].

Teksty źródłowe do nauki historii w szkole. Nr 4. Wczesne średniowiecze. Opracował Jerzy Włodaczyk, Warszawa 1960, str. 10

 

A. Na podstawie źródła i wiedzy pozaźródłowej przedstaw system szkolnictwa w państwie Karola Wielkiego.

B. Przedstaw argumenty, na które powoływał się Karol Wielki, nakazując zakładanie szkół.