Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Wyprawa Wilhelma Zdobywcy do Anglii

Cap. 34. O liczbie statków, które książę Wilhelm powiódł do Anglii. Wilhelm przeciw Anglikom zwrócił całą siłę swego gniewu, Sądząc zaś, że Harald codziennie wzrasta w siły, nakazał szybko i dobrze budować flotę do 3000 statków i w pogotowiu trzymać na kotwicach (…). Zgromadził też wielkie wojsko z Normanów, Flandryjeżyków, Franków i Bretonów: a na przygotowaną flotę nała­dował tak silne konie, jak i najsilniejszych ludzi [uzbrojo­nych] w hełmy i pancerze. Gdy to wszystko przygotował, przy pomyślnym wietrze, z rozwiniętymi żaglami, poprzez „Penaesellum mare” [kanał la Manche] wylądował, gdzie zaraz obóz naj­trwalszym wałem otoczył i dzielnym wojownikom powierzył. Stąd zaraz przybył do Hastings i tam podobną robotą inny obóz umoc­nił. Harald zaś, gdy Normanowie weszli do królestwa, które so­bie uzurpował – był zajęty wojną z bratem swym Tostikiem.   W tej wojnie zabił wspomnianego brata swego i poszedł przeciw Haraldowi królowi norweskiemu, który wspomagał Tostika. Była ta bitwa stoczona w sobotę 7 października, w niej zaś prawie całe wojsko norweskie wyginęło [z ręki Anglików]. Stąd Harald, jako zwycięzca, wrócił do Londynu [Lundonia], lecz nie długo cieszył się bratobójstwem ani bezpiecznym być nie mógł, gdy zaraz poseł oznajmił mu o wkroczeniu Normanów.

Willelmi Calculi Gemmeticensis monachi Historiae Normannorum lib. VIII

Za: Za: Józef Garbacik, Krystyna Pieradzka, Teksty źródłowe do historii powszechnej wieków średnich, uzupełnił i do druku przygotował Krzysztof Baczkowski, Kraków 1978, str. 54-55 62-63

 

A. Przedstaw sytuację polityczną w Anglii w czasie najazdu Wilhelma.

B. Określ, jaki był stosunek autora źródła w sprawie roszczeń Haralda do korony angielskiej. Odpowiedź uzasadnij, odwołując się do treści źródła.

C. Oceń przygotowania Wilhelma do wojny z Haraldem.