Jesteśmy obecni na Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

Agenda 2000 – dokument strategiczny doty­czący kierunków rozwoju Unii Europejskiej, opracowany na szczycie w Berlinie i opubliko­wany w czerwcu 1997 r.; zawiera m.in. szacu­nek kosztów rozszerzenia organizacji o nowych członków, zapowiedzi reformy instytucji unij­nych i systemu finansowania Wspólnoty oraz nowe założenia polityki rolnej i strukturalnej po 2000 roku.