Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

akcja „Wisła” – przeprowadzona w latach 1947-1950 operacja przesiedlenia ludności  ukraińskiej z południowo-wschodniej Polski na północ i zachód kraju – w wyniku przesiedlenia około 140 tys. osób wschodnie obszary przygraniczne zostały w znacznym stopniu wyludnione; natomiast  akcja przyczyniła się do zasiedlenia i zagospodarowania tzw. Ziem Odzyskanych.