Jesteśmy obecni Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

Akt 5 listopada – manifest wydany 5 listopada 1916 r. przez generał gubernatorów: warszawskiego (Hansa Bselera) i lubelskiego (Karla Kuka) zapowiadający w imieniu władców Niemiec i Austro-Węgier ustanowienie z okupowanych przez państwa centralne ziem zaboru rosyjskiego samodzielnego państwa polskiego z dziedzicznym władcą i konstytucyjnym ustrojem; celem manifestu było przyciągnięcie polskich ochotników do tworzonej u boku państw centralnych Polskiej Siły Zbrojnej; przez społeczeństwo polskiej został przyjęty z nieufnością, ponieważ nie nie określał granic przyszłego państwa, natomiast zapowiadał, że będzie ono pozostawało w związku z Niemcami i Austro-Węgrami.