Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Alemanowie – związek kilku plemion germańskich ukształtowany pod koniec II w. n.e. na pograniczu zachodnich prowincji rzymskich; po krwawych walkach w 506 r. Alemanowie zostali włączeni przez króla Chlodwiga do państwa Franków; w X w. na zajętym przez nich obszarze powstało księstwo Szwabii.