Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

anglikanizm - wyznanie protestanckie w Anglii, powstałe w 1534 r. po ogłoszeniu przez Henryka VIII „Aktu supremacji”; na jego mocy ogłoszono niezależność Kościoła anglikańskiego  od papieża, rozwiązano zakony i sekularyzowano ich majątki; pod względem doktrynalnym anglikanizm zbliżony był do kalwinizmu, ale zachował ustrój episkopalny oraz niektóre obrzędy katolickie.