Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

Apokalipsa – z greckiego apokalypsis – odsłonięcie, ujawnienie; bogaty w symbolikę opis proroctwa dotyczącego czasów ostatecznych (eschatologicznych); w Starym Testamencie jest to Księga Daniela, w Nowym – ostatnia księga autorstwa św. Jana Ewangelisty, spisana na wyspie Patmos pomiędzy 95-100 rokiem;.Apokalipsę nazywano początkowo „Objawieniem”.