Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Armia Czerwona - utworzone w 1918 r. siły zbrojne Rosji Radzieckiej, a następnie lądowe siły zbrojne Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1922-1946; została utworzona na mocy dekretu Rady Komisarzy Ludowych Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej (RFSRR) z 15 I(28 I) 1918 r., a jednym z jej czołowych twórców był Lew Trocki; Armia Czerwona początkowo była formacją ochotniczą, a oficerowie byli wybierani demokratycznie; szybko jednak wprowadzono powszechną służbę wojskową i przywrócono normalną hierarchię wojskową, ale do każdej jednostki wojskowej przydzielono komisarzy politycznych - tzw. politruków; w 1946 r. Armia Czerwona została przekształcona w Armię Radziecką.