Jesteśmy obecni na Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

Armia Nowego Wzoru - armia utworzona w 1645 r. przez angielski parlament z inicjatywy Olivera Cromwella i walcząca w wojnie domowej w Anglii przeciwko królowi Karolowi I; w ramach reorganizacji dotychczasowych wojsk parlamentu wprowadzono jednolitą strukturę organizacyjną oraz stworzono odpowiednią bazę materialną; przede wszystkim jednak wprowadzono jednolite dowództwo, zastępując większość dotychczasowej, umiarkowanej w swych poglądach politycznych, kadry oficerskiej radykalnymi independentami; naczelne dowództwo powierzono  Thomasowi Fairfaxowi, a Oliver Cromwell został dowódcą jazdy; Armia Nowego Wzoru pokonała siły króla Karola I m.in. w bitwach pod Naseby i Langport, a ponadto odegrała ważną rolę polityczną - np. jej oddziały usunęły z parlamentu prezbiterian.