Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

augsburskie wyznanie wiary - podstawowa księga wyznania luteranizmu; augsburskie wyznanie wiary zostało napisane przez Filipa Melanchtona i ogłoszone na sejmie Rzeszy w Augsburgu w 1530 r.; składa się z 28 artykułów, z czego pierwszych 21 artykułów ma stanowić dowód, że ewangelicy są w zgodzie z nauką katolicką, a odstępują od niej w niektórych punktach, to wyłącznie po to, by powrócić do pierwotnej nauki Kościoła; augsburskie wyznanie wiary akcentowało protestancką wiarę w usprawiedliwienie człowieka przez wiarę - w przeciwieństwie do usprawiedliwienia przez uczynki, opowiadało się za: komunią pod 2 postaciami, zniesieniem ślubów zakonnych, celibatu i obowiązkowej spowiedzi usznej, oraz za ograniczeniem dotychczasowej praktyki postnej.