Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

Bank Światowy − Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, powstały w roku 1945 z siedzibą w Waszyngtonie (USA), jest wyspecjalizowaną agendą ONZ, udzielającą państwom członkowskim długookresowych pożyczek oraz dotacji przedsiębiorstwom publicznym (po uzyskaniu gwarancji rządowych)