Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

benedyktyni - najstarszy zakon katolicki, założony w VI wieku przez Benedykta z Nursji; pierwsze opactwo zostało założone w 529 r. na Monte Cassino;  reguła zakonu benedyktynów zakładała łączenie wspólnej modlitwy z pracą umysłową i fizyczną; benedyktyni przyczynili się do rozwoju piśmiennictwa, muzyki religijnej, budownictwa sakralnego i ogrodnictwa; działające przy klasztorach benedyktyńskich szkoły, biblioteki i skryptoria  stanowiły najważniejsze ośrodki życia umysłowego we wczesnym średniowieczu - dzięki ich staraniom przetrwało wiele dzieł antycznych.