Jesteśmy obecni na Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

Biblia - zbiór ksiąg uznawanych za święte w judaizmie (Stary Testament) i chrześcijaństwie (Stary i Nowy Testament); Biblia hebrajska uznawana w judaizmie składa się z 39 ksiąg Starego Testamentu; katolickie wydania Biblii składają się z 73 ksiąg: 46 Starego Testamentu i 27 Nowego Testamentu; w skład Starego Testamentu wchodzą  księgi o treści historycznej, prawnej, prorockiej, teologicznej, modlitewnej, moralnej i dydaktycznej, a Nowy Testament zawiera 4 Ewangelie — Mateusza, Marka, Łukasza, Jana oraz Dzieje Apostolskie, listy świętego Pawła, List do Hebrajczyków, listy powszechne i Apokalipsę św. Jana;  pierwotnie były spisane w języku hebrajskim, aramejskim i greckim, a następnie przetłumaczone na łacinę.