Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Centralny Komitet Narodowy/CKN – ugrupowanie polityczne działające w lipcu i sierpniu 1914 r. we Lwowie, skupiające stronnictwa, które opowiedziały się za współpracą z Austro-Węgrami – m.in. Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne, Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”, Narodowy Związek Chrześcijański, podolaków, Drużyny Bartoszowe, „Sokoła”, część Polskich Drużyn Strzeleckich; 16 VIII wszedł w skład Naczelnego Komitetu Narodowego w Krakowie.