Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Centrolew - porozumienie stronnictw centrum i lewicy sejmowej osiągnięte we wrześniu 1929 r., którego celem była wspólna walka z rządzącym obozem sanacji. Do centrolewu wchodziły: Polska Partia Socjalistyczna, Polskie Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji, Narodowa Partia Robotnicza, Polskie Stronnictwo Ludowe "Piast", Polskie Stronnictwo Ludowe "Wyzwolenie", Stronnictwo Chłopskie. W czerwcu 1930 koalicja Centrolewu zorganizowała w Krakowie Kongres Obrony Prawa i Wolności Ludu podczas którego proklamowała m.in. walkę o usunięcie dyktatury Józefa Piłsudskiego, aż do zwycięstwa.