Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Chanat Krymski - państwo tatarskie powstałe w XV w. w wyniku rozpadu Złotej Ordy, obejmujące większość Półwyspu Krymskiego i przyległe do niego stepy nadczarnomorskie, pozostające od 1475 r. w zależności lennej od Turcji; w XVI i XVII w. Chanat Krymski dokonywał najazdów rabunkowych na ziemie Rzeczypospolitej i państwa moskiewskiego; uczestniczył w wojnach polsko-tureckich po stronie Turcji, a w 1648 r. chan Islam Girej III  poparł powstanie chmielnickiego.