Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

Chrześcijański Związek Jedności Narodowej (ChZJN, potocznie - Chjena) – blok wyborczy utworzony przed wyborami parlamentarnymi w 1922 r., skupiający m.in. Związek Ludowo-Narodowy, Narodowo-Chrześcijańskie Stronnictwo Ludowe i Chrześcijańsko-Narodowego Stronnictwa Pracy. W maju 1923 r. ChZJN) zawarł sojusz z Polskim Stronnictwem Ludowym „Piast”, tworząc tzw. rząd Chjeno-Piasta.