Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

Circus Maximus - największy, przeznaczony głównie do wyścigów konnych rydwanów cyrk rzymski, zbudowany pomiędzy Palatynem i Awentynem w IV w. p.n.e.; Circus Maximus był wielokrotnie powiększany i przebudowywany - za panowania Oktawiana Augusta mógł pomieścić ok. 60 tys. widzów, a w IV w. n.e. ok. 180 tys.