Jesteśmy obecni na Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

Co to jest stan trzeci? – broszura wydana przez Emmanuela Sieyès'a w styczniu 1789 roku, zawierająca krytykę bieżącej sytuacji społecznej i politycznej oraz program niezbędnych zdaniem autora reform; Sieyès domagał się m.in., by głos każdego stanu Stanów Generalnych był proporcjonalny do tego, jaką część społeczeństwa stanowi oraz wprowadzenia cenzusu majątkowego; broszura Sieyèsa wywarła ogromy wpływ na nastroje społeczne we Francji i przyczyniła się do wybuchu rewolucji w 1789 r.