Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

Corpus Iuris Civilis - zbiór prawa rzymskiego, opracowany przez wybitnych prawników na polecenie cesarza bizantyjskiego Justyniana I Wielkiego i ogłoszony jako konstytucja cesarska w 533 r.; Corpus Iuris Civilis składał się z czterech części: Institutiones Iustiniani (był to podręcznik w czterech księgach),  Diggesta Iustiniani (wybór cytatów z 38 wybitnych prawników w 50 księgach, uznany za obowiązujące prawo), Codex Iustinianus (zbiór konstytucji, czyli ustaw wydanych przez cesarzy od Hadriana) oraz Nowele (uzupełnienia do Kodeksu wydawane po zakończeniu jego kompilacji); nazwa Corpus Iuris Civilis dla całego zbioru przyjęła się dopiero w XVI wieku.