Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Czeka/Wszechrosyjska Komisja Nadzwyczajna do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem/WCzK – tajna bolszewicka policja polityczna utworzona w grudniu 1917 r. w celu zabezpieczenia władzy bolszewików oraz eliminacji ich przeciwników politycznych; Czeka pod kierunkiem Feliksa Dzierżyńskiego pełniła rolę centralnego organu bezpieczeństwa państwowego; w lutym 1922 r. została przekształcona w Państwowy Zarząd Polityczny (GPU).