Jesteśmy obecni Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

Deklaracja praw człowieka i obywatela – dokument programowy Wielkiej Rewolucji Francuskiej, uchwalony przez Konstytuantę 26 VIII 1789 r., głoszący zasady równości wobec prawa, wolności słowa i wyznania, suwerenności narodu i podziału władz; Deklaracja praw człowieka i obywatela wprowadzała ochronę przed bezprawnym aresztowaniem oraz ochronę własności prywatnej; jej postanowienia stały się wzorem dla ustaw zasadniczych innych państw.