Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Dekret o pokoju – dekret wydany po zwycięstwie rewolucji październikowej w Rosji opracowany przez Włodzimierza Lenina i uchwalony 8 listopada 1917 r. przez II Ogólnorosyjski Zjazd Rad, który zrywał wszystkie tajne układy zawarte przez Rząd Tymczasowy i wzywał walczące państwa do zawarcia pokoju bez aneksji i kontrybucji.