Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Dekret o ziemi – dokument uchwalony 8 XI 1917 r. przez II Ogólnorosyjski Zjazd Rad dotyczący ustroju agrarnego; jego najważniejszym postanowieniem było  zniesienie natychmiastowe i bez odszkodowania prywatnej własności ziemi z wyjątkiem drobnych gospodarstw prywatnych; dekret uznawał ziemię za dobro narodowe i przyznawał prawo do jej użytkowania wszystkim obywatelom Rosji, ale pod warunkiem uprawiania jej pracą rąk własnych – obowiązywał zakaz korzystania z pracy najemnej oraz zakaz jej sprzedaży, dzierżawienia i zastawiania.