Jesteśmy obecni Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

Długi Parlament - nazwa okresu działania Parlamentu angielskiego, zwołanego w 1640 r. przez Karola I po wcześniejszym rozwiązaniu Parlamentu Krótkiego i kolejnej porażce w wojnie z prezbiterianami szkockimi; Długi Parlament był zdominowany przez antykrólewską opozycję, w 1641 r. sformułował żądania zwane Wielką Remonstrancją, a następnie w latach 1642-1646 kierował wojną przeciw Karolowi I; od 1648 r., na skutek usunięcia zeń przez Olivera Cromwella i wojsko większości prezbiteriańskiej i ograniczeniu liczby członków z 200 do 50, zwany był Parlamentem Kadłubowym; Długi Parlament zebrał się w 1660 r., uchwalił wybory i rozwiązał się.