Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

doktryna Monroego – doktryna polityki zagranicznej USA ogłoszone 2 grudnia 1823 w dorocznym orędziu do Kongresu przez prezydenta James Monroe; doktryna Monroego  deklarowała, że USA nie będą mieszały się w wewnętrzne sprawy państw europejskich i nie będą włączał się w wojny europejskie, które nie dotyczą ich interesów; jednocześnie uznawała wszelkie działania mocarstw europejskich na półkuli zachodniej za wrogie wobec USA oraz godzące w ich bezpieczeństwo, doktryna ta stała się fundamentem amerykańskiej polityki izolacjonizmu.