Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

dominikanie - zakon założony w 1215 r. przez hiszpańskiego kaznodzieję, Dominika Guzmana; w zamyśle twórcy głównym zadaniem dominikanów miała być walka z albigensami i waldensami, a następnie innymi ruchami heretyckimi - nazwa wywodzi się z łac. Domini canes - psy Pana; papież Grzegorz IX w 1232 r. oddał w ich ręce inkwizycję; od zakonników wymagano gruntownego wykształcenia w zakresie teologii i filozofii; w XIII w. dominikanie odgrywali dużą rolę na uniwersytetach francuskich i włoskich oraz na dworach królewskich; dominikanami byli między innymi Albert Wielki i Tomasz z Akwinu.