Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

drobnomieszczaństwo – warstwa społeczna obejmująca drobnych właścicieli środków produkcji, niezatrudniających najemnej siły roboczej, lub korzystających z niej w niewielkim stopniu, w skład której wchodzili m.in.: posiadacze niewielkich przedsiębiorstw, kupcy, rzemieślnicy, sklepikarze, dorożkarze, właściciele kamienic.