Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

drugi pokój toruński - pokój zawarty 19 X 1466 r. między Polską a Krzyżakami, kończący trwającą w latach 1454-1466 wojnę trzynastoletnią, na mocy którego do Polski wróciła zagarnięta przez Krzyżaków część państwa zakonnego - tzw. Prusy Królewskie, a pozostała jego część  - tzw. Prusy Krzyżackie, została lennem Polski; każdy nowo obrany mistrz był zobowiązany do złożenia hołdu lennego królowi polskiemu i miał obowiązek udzielania pomocy zbrojnej Polsce i stawał się senatorem.