Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Drużyny Bartoszowe – organizacja paramilitarna utworzona we Lwowie w 1908 r. i działająca pod komendą Stefana Pasławskiego, skupiająca młodzież wiejską z Galicji, działająca pod patronatem politycznym galicyjskiego Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego; w 1914 r. organizacja liczyła ponad 7 tys. członków zorganizowanych w 280 drużynach; po wybuchu I wojny światowej Drużyny Bartoszowe stanowiły podstawę formowania Legionu Wschodniego.