Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

dynastia Arpadów/Arpadowie - dynastia władców węgierskich, założona przez wodza Madziarów, Arpada; pod rządami Arpadów w 997 r. Węgry przyjęły chrześcijaństwo i stały się najsilniejszym państwem w Europie Środkowej; Arpadowie byli aktywnymi uczestnikami polityki europejskiej w XI-XIII w. - włączali się do walki papiestwa z cesarstwem (po stronie papiestwa) i rywalizacji Przemyślidów z Habsburgami,  brali udział w krucjatach; w X-XI wieku podporządkowali sobie Słowację i Siedmiogród, a w ramach unii personalnej również Chorwację; dynastia Arpadów wygasła po śmierci Andrzeja III w 1301 r.