Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

dynastia Hohenzollernów/Hohenzollernowie - dynastia niemiecka ze Szwabii; w XIII w. nastąpił podział na linię frankońską i szwabską; z linii frankońskiej wywodzili się elektorowie Brandenburgii (od 1415 r.) i królowie Prus (od 1701 r.) i cesarze niemieccy (od 1871 r. do 1918 r.); Albrecht z linii brandenburskiej obrany wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego po sekularyzacji Zakonu w 1525 r. został świeckim władcą Prus Książęcych; po wymarciu jego potomków w 1611 r. Prusy Książęce przeszły we władanie Habsburgów Brandenburskich.