Jesteśmy obecni Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

dynastia Kapetyngów/Kapetyngowie - dynastia panująca we Francji od X do XIV wieku, wywodząca się w prostej linii od dynastii Robertynów, rządzących Francją na przemian z Karolingami; za bezpośredniego protoplastę dynastii Kapetyngów jest uznawany hrabia Paryża - Hugon Kapet, który dzięki wsparciu cesarza Ottona III w 987 r. został koronowany na króla Francji; do najwybitniejszych władców tej dynastii zalicza się Ludwika VI Grubego (1108-1137), który powiększył domenę korony francuskiej, Filipa Augusta II (1180-1223), który rozmiar kapetyńskiej domeny powiększył aż czterokrotnie, oraz Ludwika IX Świętego (1226-1270) - wielkiego reformatora i budowniczego autorytetu monarszego we Francji; dynastia Kapetyngów panowała we Francji do śmierci ostatniego męskiego przedstawiciela rodu w linii prostej Karola IV Pięknego w 1328 r.