Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

dynastia Wazów/Wazowie - szwedzka dynastia królewska, założona przez Gustawa I Wazę; w latach 1521-23 uniezależnił Szwecję od Danii; Gustaw I Waza głosił przyjęcie przez Szwecję luteranizmu i przeprowadził sekularyzację większości dóbr ziemskich Kościoła, co wzmocniło pozycję króla; na sejmie w 1544    przeprowadził uchwałę o wprowadzeniu dziedziczności tronu w Szwecji; wnuk Gustawa I Wazy w 1587 r. został wybrany na króla Polski, a w 1599 r. utracił koronę szwedzką, którą przejął Karol IX Sudermański, rozpoczynając młodszą linię Wazów; linia szwedzka Wazów wygasła w 1689 r. po śmierci Krystyny, a w Polsce panowali jeszcze synowie Zygmunta III - Władysław IV i Jan II Kazimierz, na którym w 1672 r. polska linia Wazów Wygasła.