Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

egzystencjalizm - współczesny kierunek filozoficzny, występujący również w literaturze pięknej, według którego właściwym przedmiotem badań i punktem wyjścia analizy filozoficznej jest indywidualna egzystencja człowieka oraz jego miejsce i rola w świecie;

według egzystencjalistów losy jednostki nie podlegają historycznemu i społecznemu zdeterminowaniu, ponieważ jest ona w pełni wolna, tworzy własne wartości, decyduje o sensie własnego istnienia i wreszcie ponosi pełną odpowiedzialność moralną za swoje czyny, co jest źródłem poczucia samotności, zagrożenia i zagubienia w świecie.