Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

elekcja viritim - wybór króla polskiego na zjeździe, w którym miał prawo uczestniczyć osobiście każdy szlachcic; podczas elekcji viritim szlachta  głosowała województwami w obecności posłów, którzy wynik jej głosowania odnosili senatowi obradującemu w wielkim namiocie króla, zwanym szopą; wybór króla ogłaszał marszałek.