Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Ententa – nazwa sojuszu Francji, Wielkiej Brytanii i Rosji, zawieranego w trzech etapach – przymierze francusko-rosyjskie w 1893 r., porozumienie brytyjsko-francuskie w 1904 r. (entente cordiale) i brytyjsko-rosyjskie w 1907 r.; w czasie I wojny światowej rozszerzona na całą koalicję 25 państw walczących przeciwko państwom centralnym.