Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

entente cordiale – układ zawarty w 1904 r. między Francją a Wielką Brytanią, w którym umawiające się strony ustaliły strefy wpływów brytyjskich w Egipcie i francuskich w Maroku, układ był podstawowym ogniwem ententy i stworzył podstawy brytyjsko-francuskiej współpracy podczas I wojny światowej.