Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

epoka Meiji – okres reform w czasie rządów cesarza Mutsuhito w latach 1868-1912, charakteryzujący się otwarciem Japonii na świat i tworzeniem podstaw gospodarki kapitalistycznej; społeczne, polityczne, kulturowe i gospodarcze
przemiany doprowadziły do modernizacji gospodarki i stworzenia militarnej potęgi Japonii.