Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Etruskowie - lud zamieszkujący w starożytności Etrurię (obecnie Toskania we Włoszech); Etruskowie nigdy nie stworzyli jednolitego państwa,  natomiast 12 miast utworzyło ligę etruską; początkowo na czele każdego z nich stał król, ale z czasem rządy przeszły w ręce arystokracji; w okresie szczytowego rozwoju w drugiej połowie VII i w VI w. p.n.e. Etruskowie władali obszarem od Alp po Kampanię i Lacjum (od VII do V w. p.n.e. etruska dynastia panowała w Rzymie); potęga Etrusków zaczęła słabnąć w drugiej połowie V w. p.n.e. - ludy italskie zaczęły wyzwalać się spod ich dominacji, w 474 r. p.n.e. ich flota została pokonana w pobliżu Kume przez tyrana Syrakuz Hierona I, a od północy zagrozili im Galowie; ostatecznie miasta etruskie zostały podbite przez Rzymian w ciągu IV i III w. p.n.e.; Etruskowie stworzyli wysoką, oryginalną kulturę, która wywarła ogromny wpływ na Rzymian.