Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

Eucharystia – najważniejszy z sakramentów Kościoła ustanowiony przez Chrystusa podczas Ostatniej Wieczerzy; z Jego woli uczta ta, podczas której wino przemienia się w krew, a chleb w ciało Chrystusa, sprawowana
jest przez chrześcijan na całym świecie.